Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitets- och Miljöpolicy

Vi skall alltid svara mot eller överträffa våra kunders krav och förväntan.

ExpoGraf CardKeep verkar för ett ekologiskt ansvar.

Eftersom vi producerar produkter i plast är det av största vikt att vi belastar naturens resurser på minsta möjliga vis. 

Majoriteten av våra korthållare produceras i polypropen vilken är att föredra ur ett miljöperspektiv. Polypropen blir vid förbränning till vatten och koldioxid.

Vi är anslutna till FTI vilket innebär ett producentansvar för förpackningar. Vi följer även kemikalielagstiftningen REACH och dess regelverk.

Etik och moral är viktiga frågor för oss. Vi arbetar efter uppsatta grundvärderingar och strävar efter en mångkulturell arbetsplats med nöjda medarbetare.

Vi åtar oss att skydda miljön och att förebygga förorening, uppfylla tillämpliga och bindande krav samt att ständigt förbättra verksamhetssystemet