Affärsidé, mål & vision

Affärsidé
Att utveckla, tillverka och marknadsföra kvalitativa produkter och tillbehör för säker hantering och förvaring av värdefull grafisk, elektronisk eller magnetisk information i form av kort, nycklar m.m. till återförsäljare i hela världen.Mål & Vision

Vår målsättning är att vi ska vara en mer betydande leverantör till våra kunder samtidigt som sökandet av nya affärsområden skall stärka företagets position på marknaden. Vi skall alltid överträffa kundens förväntningar och vara det första valet vid val av leverantör.