Miljöpolicy

ExpoGraf CardKeep verkar för ett ekologiskt ansvar. Eftersom vi producerar produkter i plast är det av största vikt att vi belastar naturens resurser på minsta möjliga vis. Majoriteten av våra korthållare produceras i polypropen vilken är att föredra ur ett miljöperspektiv. Polypropen blir vid förbränning till vatten och koldioxid.

Vi är anslutna till REPA vilket innebär ett producentansvar för förpackningar. Vi följer även kemikalielagstiftningen REACH och dess regelverk.

Etik och moral är viktiga frågor för oss. Vi arbetar efter uppsatta grundvärderingar och strävar efter en mångkulturell arbetsplats med nöjda medarbetare.


Nyhetsbrev

Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
 
ExpoGraf CardKeep International AB | Box 3042 | 443 03 Stenkullen, Sweden | Tel: +46-(0)302-680 600 | Fax: +46-(0)302-680 640 | info@cardkeep.se